Kjell Westö
  • Kjell Westö - Gå inte ensam ut i natten
  • Kjell Westö - Där vi en gång gått
  • Kjell Westö - Lang
  • Kjell Westö - Drakarna över Helsingfors

7+7, Brev i en orolig tid

(2019)

På våren 1997 intervjuade den unga journalisten Juha Itkonen den framgångsrika författaren Kjell Westö, och hyste då också egna författardrömmar. Tjugo år senare dryftar två författare i sin brevväxling minnets väsen, faderskap, kulturell appropriering, #metoo, skidåkning, klimatförändringen och musik. När brevväxlingen avancerar förändras tonen och blir allt öppnare och allt mera förtrolig. Breven tar upp författaryrkets skuggsidor, avunden, besvikelserna och rädslorna. Men också dess lycka: möjligheten att röra sig fritt i tiden, rummet och sinnet.

Det är riktigt uppfriskande med män som är så ärliga och vågar utsätta sig för blickar som de knappast har kontroll över.
DAGENS NYHETER

Samtidigt som författarna utmanar och uppmuntrar varandra att vara ärliga och självrannsakande i sitt meningsutbyte, känner sig läsaren likaså både utmanad och upplivad.
SVENSKA YLE

Boken står stadigt på tre ben. Det första är författarnas obestridliga hantverkskunnande. Det andra är deras beredskap att prestigelöst pröva och ompröva sina tankar. Det tredje är deras uppriktighet, den intellektuella och den emotionella.
HBL KULTUR