Kjell Westö

Valda priser och utmärkelser

 

Pris av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) 1987, 1990, 1997, 2001, 2007, 2010, 2014 och 2018

1989 Nominerad för Finlandiapriset (Utslag)

1990 Statens litteraturpris

1996 Nuori Suomi -priset

1997 Tack för boken -medaljen

2000 Nominerad för Finlandiapriset (Vådan av att vara Skrake)

2001 pris av Samfundet De Nio, Sverige

2001 Kandidat för Nordiska rådets litteraturpris (Vådan av att vara Skrake)

2001 Akademiska Bokhandelns Skugg-Finlandia

2002 Nominerad för Finlandiapriset (Lang)

2002 Helsingforsmedaljen, för förtjänster som Helsingforsskildrare

2003 Kandidat för Nordiska rådets litteraturpris (Lang)

2004 Svenska Kulturfondens kulturpris

2006 Nominerad för Sveriges Radios novellpris (novellen 1968 ur Lugna favoriter)

2006 Finlandiapriset (Där vi en gång gått)

2008 Pro Finlandia-medaljen

2013 Nominerad för Augustpriset

2013 Nominerad för Finlandiapriset

2013 Helsingfors stads kulturpris

2014 Nordiska rådets litteraturpris (Hägring 38)

2014 Sveriges Radios romanpris (Hägring 38)

2014 Svensk bibioteksförenings Aniarapris

2014 Samfundet De Nios stora pris

2018 Karl Emil Tollanders pris (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.)

2018 Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningens (BMF) pris Din Bok – Vårt Val för årets bästa bok 2017 (Den svavelgula himlen)

2018 Svenska Akademiens Finlandspris

2020 Svenska Yles Litteraturpris för Tritonus